Software Engineer

Permanent employee, Full or part-time · Haaksbergen

Read job description in:
Your mission
We are currently looking for a Software Engineer for our team based in Haaksbergen, The Netherlands.
As an effective Software Engineer, you have a great eye for detail and good organizational skills. You will develop and produce software that meets the requirements.

As a Software Engineer you will work together with our Product Owner and be part of our development team to build and maintain a high-quality, safety critical system that consists of several complex hardware and software components.

Your tasks

 • Setup of specifications based on requirements for the to-be-designed software.
 • Development, implementation and testing of complex software systems; the software can be part of the core technology or tailored to an application.
 • Design of data component and object models, and description of interfaces and protocols
 • Development and production of software, including writing automated tests.
 • Preparation and maintenance of documentation (technical documents) in accordance with applicable procedures.
 • Co-drafting functional and technical designs, and test plans for the development and adaptation of software.
 • Solving and / or answering support requests and user questions.
 • Thinking about system architecture issues.
Your profile
 • Degree in Computer Science, Information Technology or similar.
 • Minimal 5 years of experience in developing larger systems in C on the edge of embedded and application software.
 • Able to see trough complex systems and bring them back to the essence.
 • Knowledge of Distributed Data services, like OpenSplice.
 • Experience with safety critical systems.
 • IT skills:
  • Writing in C and Python
  • Linux
  • Robot framework, Jenkins, SVN
  • Issue management Software, Jira or similar
Why us?
Interested and looking for a challenging yet fulfilling job that will make you proud? Please contact our HR manager Kimberlie Elevelt via +31 (0)88 0280608 or apply directly.
About us
At TKH Airport Solutions, we are committed to revolutionizing the aviation industry by providing sustainable and innovative airfield solutions. We believe that airfields should not only be safe and efficient but also environmentally friendly and technologically advanced. With this vision in mind, we have made it our mission to create green, smart, and safe airfields that are equipped with reliable, cutting-edge airfield lighting technology that reduces their environmental footprint.

TKH Airport Solutions is one of the operating companies of the Dutch stock-listed TKH Group NV, a leading technology company specialized in the development of innovative, client-centric systems that drive success in automation, digitalization and electrification. Being part of the TKH Group, our company can build on a history of 90 years in smart connectivity, energy distribution and AGL.
Jouw taken
We zijn momenteel op zoek naar een Software Engineer voor ons team in Haaksbergen, Nederland.
Als effectieve Software Engineer heb je oog voor detail en goede organisatorische vaardigheden. Je ontwikkelt en produceert software die voldoet aan de gestelde eisen.

Als Software Engineer werk je samen met onze Product Owner en maak je deel uit van ons ontwikkelingsteam om een hoogwaardig, veiligheidskritisch systeem te bouwen en te onderhouden dat bestaat uit verschillende complexe hardware- en softwarecomponenten.

Jouw taken
 • Opstellen van specificaties op basis van eisen aan de te ontwerpen software.
 • Ontwikkeling, implementatie en testen van complexe softwaresystemen; de software kan deel uitmaken van de kerntechnologie of op maat worden gemaakt voor een toepassing.
 • Ontwerp van datacomponent- en objectmodellen, en beschrijving van interfaces en protocollen
 • Ontwikkeling en productie van software, inclusief het schrijven van geautomatiseerde tests.
 • Voorbereiding en onderhoud van documentatie (technische documenten) in overeenstemming met de geldende procedures.
 • Mede opstellen van functionele en technische ontwerpen en testplannen voor het ontwikkelen en aanpassen van software.
 • Oplossen en/of beantwoorden van supportverzoeken en gebruikersvragen.
 • Nadenken over problemen met de systeemarchitectuur.
Jouw profiel
 • Diploma in informatica, informatietechnologie of vergelijkbaar.
 • Minimaal 5 jaar ervaring in het ontwikkelen van grotere systemen in C op het snijvlak van embedded en applicatiesoftware.
 • In staat complexe systemen te doorzien en terug te brengen tot de essentie.
 • Kennis van gedistribueerde datadiensten, zoals OpenSplice.
 • Ervaring met veiligheidskritische systemen.
 • IT vaardigheden:
  • Schrijven in C en Python
  • Linux
  • Robotraamwerk, Jenkins, SVN
  • Issue management Software, Jira of vergelijkbaar
Waarom ons?
Geïnteresseerd en op zoek naar een uitdagende maar bevredigende baan waar je trots op kunt zijn? Neem dan contact op met onze HR manager Kimberlie Elevelt via +31 (0)88 0280608 of solliciteer direct.
Over ons
Bij TKH Airport Solutions zetten we ons in om een revolutie teweeg te brengen in de luchtvaartindustrie door duurzame en innovatieve vliegveldoplossingen te bieden. Wij vinden dat vliegvelden niet alleen veilig en efficiënt moeten zijn, maar ook milieuvriendelijk en technologisch geavanceerd. Met deze visie in onze gedachten, hebben we het tot onze missie gemaakt om groene, slimme en veilige vliegvelden te creëren die zijn uitgerust met betrouwbare, geavanceerde verlichtingstechnologie voor vliegvelden die hun ecologische voetafdruk verkleinen.

TKH Airport Solutions is een van de werkmaatschappijen van het Nederlandse beursgenoteerde TKH Group NV, een toonaangevend technologiebedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van innovatieve, klantgerichte systemen die het succes in automatisering, digitalisering en elektrificatie stimuleren. Als onderdeel van de TKH Group kan ons bedrijf voortbouwen op een historie van 90 jaar in slimme connectiviteit, energiedistributie en AGL.
We are looking forward to hearing from you!
Please fill out the following short form. Should you have difficulties with the upload of your data, please send an email to hr@tkh-airportsolutions.com

Please upload your CV and a short cover letter (max. 20 MB in total).

Click to select multiple files or use drag-and-drop
Click to select multiple files or use drag-and-drop
Click to select multiple files or use drag-and-drop

Uploading document. Please wait.